• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/teak.iroko
  • https://twitter.com/ParkeDeck
TEAK ÜRÜN GRUBU

Masif Parkede Kalite nedir ?

MASİF PARKEDE KALİTE KRİTERLERi:

Parkenin kalitesi belirleyen faktörleri, parkenin cinsine göre tasnif etmek gerekir. Masif parkede, nihai tüketiciyi ilgilendiren ve neticesinde fiyatı oluşturan kalite kriterleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.

DOĞRU AHŞAP SEÇİMİ DOĞRU

KURUTMA DOĞRU İŞLEME

DOĞRU TASNİF

1) DOĞRU AHŞAP SEÇİMİ : Masif parke üretiminde ve ithalatında son 10 sene içinde, daha önceleri üreticilerin ve tüketicilerin tamamen yabancısı oldukları değişik ahşaplar kullanılmaya başlanmıştır. Gözden kaçan en önemli husus, herhangi bir ahşabı, kurutup, gerekli profilleri (lamba ve zıvana) vermek, sözkonusu ahşaba PARKE vasfını kazandırmak için yeterli değildir. Benzetmek gerekirse, ceketlik kumaştan gömlek, veya gömleklik kumaştan ceket dikilemiyeceği gibi, her türlü ahşaptan parke üretilemez. 1990’lı yıllarda başlayan ithalat serbestisi neticesinde, ne yazık ki parke piyasasında, gerek ahşap konusundaki bilgi eksikliği, gerekse ucuz nihai ürün elde etme kaygısı ile çok yanlış ağaçlardan parke üretilmeye veya iklim şartları ülkemize tamamen aykırı olan ülkelerden parke ithal edilmeye başlanmıştır.

2) DOĞRU KURUTMA : Parke imalatı sırasında ahşabın geçirmesi gerektiği en önemli süreç KURUTMA sürecidir. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, gerek üreticiler tarafından daha önce fiziki özellikleri bilinmeyen ağaçların kurutma programlarının eksikliği, gerekse teknik donanım ve bilgi eksikliği hatalı kurutma neticelerine sebep vermektedir. Ahşabı gelişi güzel bir şekilde kurutma fırınlarına koyup kurutmakla, parke imalatında kullanılacak olan ahşabı kurutmanız mümkün değildir. İyi ve doğru bir kurutma neticesi alabilmek için, sözkonusu ahşabın fiziki özellikleri, kurutma öncesi kalınlığı, ahşabın daralma özelliğine göre elde edilmesi istenilen nihai ölçüler, ahşabın kurutma öncesindeki rutubeti, denge rutubeti, kurutma fırınının özelliklerine bağlı olarak kurutulacak ahşabın fırına dizilmesi vs... gibi daha onlarca faktörü bilmek gerekir.

3) DOĞRU İŞLEME : Kurutulmuş ahşabın (taslak) parkeye dönüşmesi için, kullanılacak olan makinaların parke imalatı için tasarlanmış ekipmana haiz bir makinalar zinciri olması gerekliliğinin yanısıra, elde edilmesi düşünülen nihai ürünün ölçüleri (kalınlık / en / boy ) arasındaki ilişkiyide doğru sağlayıp, parkenin “STABİLİTE”sini sağlamak gereklidir.

4) DOĞRU TASNİF : Doğal bir malzeme olan ahşab, fiziksel özelliklerine bağlı olarak, değişik doku ve renk özellikleri gösterir. Bu özelliklere bağlı olarak tasniflemenin doğru yapılması ve fiyatın oluşturulması gerekir. Diğer bir deyişle 2.sınıf olarak tasnif edilen bir parkenin 1.sınıf olarak satışa sunulmaması gerekir.

İROKO ÜRÜN GRUBU